Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
1.1. www.ofset3d.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Perpa Tic. Mrk. B Blok No:1/1 – 1962 Şişli/İstanbul adresinde mukim ofset3d Teknoloji San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “ofset3d” olarak anılacaktır).

1.2. www.ofset3d.com internet sitesine kullanıcı kayıt formu doldurularak üye olan ve/veya herhangi bir şekilde internet sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya web sitesine erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler. (“Bundan böyle “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar
3D Baskı: Katmanlı üretim teknolojisi vasıtasıyla üç boyutlu bilgisayar yardımlı çizimlerin, üç boyutlu yazıcı ile üç boyutlu fiziksel bir cisme dönüştürülmesidir.

ofset3d.com: www.ofset3d.com alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi

Ziyaretçi: İnternet sitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ofset3d tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere ofset3d’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (http://www.ofset3d.com//kisisel-verilerin-korunmasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, konusu, ofset3d’in sahip olduğu internet sitesi ofset3d.com’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ofset3d.com içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin ofset3d tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Kullanıcı, www.ofset3d.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ofset3d’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, ofset3d tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde ofset3d, talep üzerine kullanıcının ofset3d.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

4.3. ofset3d’in sunduğu hizmetlerin, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

4.4. Üye ofset3d.com’da sunulan hizmetlere ofset3d tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, diğer kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ,tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin ofset3d.com’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, ofset3d.com’da yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı ofset3d’den izin almadan ofset3d servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanamaz.

4.6. ofset3d, www.ofset3d.com’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı ofset3d web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. ofset3d, kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ofset3d.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ofset3d’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.7. Kullanıcı ortama ekleyeceği 3 boyutlu bilgisayar yardımlı çizimleri ve o cisimle ilgili fotoğraflar hariç kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ,rumuzlar, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların ofset3d’e devredildiğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

4.8. ofset3d.com internet sitesi yazılım ve tasarımı (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) üye tarafından izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. ofset3d kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

4.9. ofset3d’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma, kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ofset3d’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. ofset3d, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya ofset3d’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak amacıyla resmi makamlara açıklayabilir.

4.11. ofset3d, ofset3d.com ile sağladığı elektronik iletişim araçlarının kullanılması (veya kullanılamaması) nedeniyle meydana gelen zararlardan (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), elektronik haberleşme, müdahale veya kesintilerden kaynaklanan gecikme veya gecikmelerden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.12. ofset3d, Kullanıcı aksini bildirmediği sürece kendisi ile sosyal medya kanalları dahil olmak üzere internet, telefon, SMS, vb her türlü iletişim kanalları kullanarak irtibata geçebilecektir. Kullanıcı yukarda sayılan kanallar vasıtayla kendiyle irtibata geçilmesini kabul ve beyan eder. ofset3d, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Kullanıcıya ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler, sunabilecektir. Üye, ofset3d’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin hwww.ofset3d.com/gizlilik-politikası sayfasında belirtildiği amaçlarla toplanmasına, ofset3d tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bilgi@ofset3d.com’a e-posta göndererek bu taleplerini belirtebilirler.

4.13. Kullanıcı, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak, ofset3d’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini kabul eder. Kullanıcılar, ayrıca, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, ofset3d’in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini kabul ederler.

4.14. ofset3d, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirebilir, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirtilebilir, sona erdirebilir, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebilir, ilave hizmetler açabilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

4.15. Taraflar, ofset3d’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.16. ofset3d, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya ofset3d tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ofset3d üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir ve bu durumda ofset3d’in herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Bu durumda, ofset3d’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

6. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
6.1. ofset3d, Kullanıcının ofset3d.com’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için ofset3d.com websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ofset3d, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kullanıcı, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için ofset3d.com’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na her zaman inceleyebileceğini anlamaktadır.

6.2. Kullanıcı tarafından ofset3d.com’da Üyelik oluşturmak veya ofset3d.com’dan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, ofset3d.com’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, avantaj bildirimi , ofset3d.com dahilindeki yeni hizmet veya projelerden diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları bildirimi ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ofset3d tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

7. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması Kullanıcının Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.